Rør 1år opfølgning

Der er i alt afleveret 114 tilbagemeldinger, 84 er uden bemærkninger og 30 er med bemærkninger.

Der har tirsdag d.19.07.16 været afholdt møde med deltagelse af rådgiver, hovedentreprenør, DAB,
Michael (Ejendomsmester) og Jan (Formand for bestyrelsen)
På mødet var der en kort gennemgang af de afleveret tilbagemeldinger og rådgiver vil efterfølgende
gennemgå tilbagemeldingerne og i samarbejde med DAB, Michael og hovedentreprenøren følge op
på de ting som er kommet ind.

Vær opmærksom på at der grundet ferie kan gå lidt tid før man får svar tilbage.

Bestyrelsen vil gerne takke for at så mange har meldt tilbage.

Jan S.P.

Kategorier: Rør - Projekt

Post navigation

Lukket for kommentarer.

Proudly powered by WordPress Theme: Adventure Journal by Contexture International.