Ordensreglement

Som udgangspunkt for ordensreglement er den generelle holdning, at alle skal være tilfredse med at bo i Vesterby.
De her nævnte forhold skal derfor ses som eksempler og henvisninger, til hvordan man bedst muligt kan bibeholde godt naboskab:

Larm og lyde:
Symaskiner og lignende der kan medføre støjgener, skal anbringes på et underlag, der dæmper støjen mest mulig.
Boremaskiner og andre støjende processor må benyttes således:

Hverdage: kl. 9-19
Lørdage: kl. 10-16
Søndage: kl. 10-13

Musikafspilning via instrument(er) eller radio/plade/bånd skal foregå, så det ikke er til gene for de øvrige beboere.
Leg på trapperne er ikke tilladt.
Af hensyn til lyden fra afløb bør badning normalt ikke foregå mellem kl. 23 og 6 morgen.

Boligens vedligeholdelse:
Det påhviler beboeren at holde den indvendige del af boligen ved lige.
Skader og uheld på boligen skal for at sikre udbedring, hurtigst muligt meldes til ejendomskontoret.
Bebyggelsen er glas- og kummeforsikret under ét.

Husdyr:
Det er ikke tilladt at holde husdyr, der gives dog tilladelse til indendørs kattehold – (regler herfor kan indhentes på ejendomskontoret)
– samt små burdyr som fisk, marsvin, undulater og lignende (som ikke via larm eller lugt er til gene).

Færdsel og parkering:
Færdsel i området bør ske i roligt tempo, for at sikre legende børn.
Det er ikke tilladt at benytte motorkøretøjer på stier og fortove.
Parkering af motorkøretøjer skal ske på de afmærkede p-pladser.

Affald:
Husholdningsaffald skal placeres i containerne i skralderummene (og glasbobler), sorteret i papir, glas og øvrigt affald.
Have affald kan afleveres til kompostering, på materialegården i de opslåede åbningstider.

Haver og indgangspartier:
For havens ren- og vedligeholdelse, der fuldt ud påhviler beboeren, gælder følgende bestemmelser:
Hækkene og haverne holdes og klippes på alle sider af lejerne, således stier & græsarealer kan benyttes frit.
Hækkene skal holdes i en højde på max. 1,80 meter over terræn og en passende bredde, dog max 60 cm.
Hækkene må ikke klippes lavere uden naboens samtykke.
Planter og træer i haven skal holdes i en højde så de ikke er til gene for hække og naboer.
Læhegn skal placeres, så de ikke er til gene for naboerne, men de må ikke være højere end 1,8 m over terræn.
Der skal indhentes tilladelse fra ejendomskontoret inden opsætning.
Flagstang eller andre effekter så som lysthuse, lætage og drivhuse må ikke opsættes.
Markiser må opsættes efter regler som kan indhentes på ejendomskontoret.
Alle beboere har et fælles ansvar for, at Vesterby har en pæn fremtræden og
derfor skal man holde egne gangarealer, haver og hække pæne og rene.

Brug af Grill:
Grill skal benyttes således, at det ikke er til gene for naboer og skal holdes under opsyn til den er helt slukket.
Det er ikke tilladt at benytte grill på altaner, da der her er øget risiko for brand.

Brug af bålfade & ildsteder:
Det er ikke tilladt at benytte bålfade, eller at anlægge ildsteder i haverne, da der grundet havernes størrelse er en forøget risiko for brand.

Opsætning af orangeri i have:
Det er tilladt at opsætte et orangeri i sin have. Alle udgifter til opsætning og vedligeholdelse påhviler lejer.
Et orangeri må opsættes efter regler, som kan indhentes på ejendomskontoret.

Indkøbsvogne:
Hvis der medbringes indkøbsvogne må disse ikke henstilles på stier, mens skal henstilles
ved opsat stativ på p-plads til venstre for indkørslen på Vesterby Allé.

Ansøgninger:
Det kræver tilladelse at installere opvaskemaskine, vaskemaskine og tørretumbler samt læhegn,
da der findes tekniske specifikationer, som skal overholdes.

Paraboler:
Der er ikke tilladt at opsætte paraboler i murværk. Ønsker man at opsætte en parabol, skal dette godkendes af ejendomskontoret.
Placering skal ske således, at den ikke generer andre beboere.
Ved tilslutning skal det ligeledes ske på en måde, så det ikke forstyrrer signalet for andre beboere.

Skurrum:
Det er ikke tilladt at henstille effekter uden for eget skurrum, da dette kan øge risikoen for indbrud og brandstiftelse, og kan være til gene for øvrige beboeres brug af skurrum.

Disse ordensregler bliver i tvivlsfælde fortolket af afdelingsbestyrelsen.
Således vedtaget på afdelingsmødet den 28. oktober 1993.
Redigeret på afdelingsmødet den 23. oktober 1996, 28. januar 2004, 20. januar 2015 og
14. januar 2016 og erstatter tidligere omdelte reglementer.


Ordensreglementet kan hentes på ejendomskontoret eller lige Her

 

Print Friendly, PDF & Email

Proudly powered by WordPress Theme: Adventure Journal by Contexture International.

error: Content is protected !!

TAB Vesterby benytter cookies. Ved at klikke OK acceptere du at der lageres cookies på din enhed. Mere information

TAB Vesterby benytter cookies til at registrere hvilke sider der besøges således vi kan give dig en bedre oplevelse ved brug af vores sider, ligeledes registreres det om det er dit første besøg eller om du har været forbi tidligere. Der sker ingen viderformidling af disse data.

Luk