Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen er det moderne beboerdemokratis navle.
Afdelingsbestyrelsen vælges på det årlige afdelingsmøde hvor alle boligtagere kan og bør deltage.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode på 2 år.

Bestyrelsen i Vesterby består 5 bestyrelsesmedlemmer
samt 2 suppleanter der dog kun vælges for et år.

Bestyrelsens arbejde er mangeartet men består primært i at videreføre afdelingsmødets,
alias afdelingens beboere ønsker og beslutninger bl.a. via ejendomskontoret.

Af andre opgaver kan nævnes budgetlægning samt opfølgning af samme.

Har du, mellem afdelingsmøderne, forslag, ris eller ros, kan du lægge et brev i bestyrelsens postkasse,
Vesterby torv 5. eller benytte nedenstående link og sende en mail.

Kontakt afdelingsbestyrelsen (Link åbner ny fane/ vindue)

 

Efter konstituering Januar 2019 ser bestyrelsen således ud:

  • Formand: Henrik O. – på valg i 2021
  • Næstformand: Helle C. – på valg i 2020
  • Kasserer: Hanne L. – på valg i 2020
  • Bestyrelsesmedlem:  Jan S.P. – på valg i 2022
  • Bestyrelsesmedlem: . – på valg i 2020
  • 1. Suppleant: 
  • 2. Suppleant:  

Proudly powered by WordPress Theme: Adventure Journal by Contexture International.