Regler for leje

 • Udlejningen omfatter alene lokaler og inventar samt det til lokalerne hørende service i udlejningsperioden.
  Endvidere forudsættes det, at lokalerne afleveres i ordentlige ryddet og rengjort stand,
  herunder også at alle bordplader og stole er afvasket og aftørret. Alm. gulvvask er inkl. i prisen.
 • Inventaret opstilles eller henstilles som ved modtagelsen, alt affald fra festen skal være henlagt som
  foreskrevet af ejendomskontoret. Endvidere skal opvasken være foretaget, således at næste lejer
  umiddelbart kan anvende servicet uden yderligere afvaskning.
 • Misligholdelses denne forpligtelse, vil der hos lejer blive opkrævet betaling efter forbrugt tid.
 • Sammen med beløbet for lokaleleje blive opkrævet et depositum til brug for eventuelle erstatninger m.m.
  Beløbet vil efterfølgende blive afregnet til lejer via DAB.
 • Lejer er erstatningspligtig for alle skader på lokaler, inventar og service,
  forårsaget i lejeperioden, herunder eventuelt tyveri fra lokalerne.
 • Der gøres opmærksom på, at musik og sangudøvelse kun må foregå for lukkede døre og
  vinduer i henhold til politivedtægten, ligesom støjende adfærd på tilhørende arealer er forbudt.
  “Udvis hensyn til omkringliggende boliger”
 • Enhver ændring af tekniske installationer i lokalerne er strengt forbudt,
  ligesom det er forbundt at medbringe egen forstærker eller eget musikanlæg.
 • Vær opmærksom på Deres gæsters omgang med ild og tobaksvarer.
 • Der må ikke bruges tegnestifter på bordpladerne!!!
 • Der må ikke opklæbes ”noget” på væggene!!!
 • Udlejer har intet ansvar med hensyn til sammenkomstens art overfor myndigheder
  eller over for gæster og hjælpepersonale.
 • For deres egen skyld, undgå anvendelse af søm, skruer, tegnestifter o.l. på vægge, gulve og døre.
 • Husk at tilse, at alle vinduer er lukket og alle døre er aflåste inden de forlader lokalerne.
 • Parkering i forbindelse med festens afholdelse må kun ske på de i området indrettede parkeringspladser.
 • Parkering uden for disse pladser er forbudt!!!
 • OBS!!! Motorkøretøjer må ikke køre ind på de omkringliggende stier o.lign.
 • Nøglen til det lejede afleveres efter brug på det af udlejer oplyste sted.

Overtrædelse af ovennævnte regler kan medfører karantæne i en periode!!!!!!!

Til Toppen
Print Friendly, PDF & Email

Proudly powered by WordPress Theme: Adventure Journal by Contexture International.

error: Content is protected !!

TAB Vesterby benytter cookies. Ved at klikke OK acceptere du at der lageres cookies på din enhed. Mere information

TAB Vesterby benytter cookies til at registrere hvilke sider der besøges således vi kan give dig en bedre oplevelse ved brug af vores sider, ligeledes registreres det om det er dit første besøg eller om du har været forbi tidligere. Der sker ingen viderformidling af disse data.

Luk