Ejendomskontoret informerer

Info fra ejd.kontoret i Vesterby
Kontoret vil, som tidligere nævnt, i perioden frem til 29. marts kun være åbent for telefonisk henvendelse i normal åbningstid, som er mandag – fredag fra 9-10 samt tillige torsdag fra 17-18.
Alle ikke akutte problemer i lejemål, vil blive udskudt til krisen er ovre og forholdene igen nærmer sig det normale. Retningslinjer for besøg ved akutte problemer oplyses ved henvendelse om problemet. Det vil altså betyde, at alle allerede lovede aftaler om besøg hermed aflyses. Undtaget er dog ind- og udflytninger samt planlagte besøg, i den kommende uge, af ISTA Clorius som skal udskifte de sidste målere på vand og varme. Vis dog hensyn og hold god afstand til montøren.
Affald, både husholdningsaffald og storskrald, vil blive indsamlet som normalt. Det vil sige storskrald indsamles mandag til fredag om formiddagen og husholdningsaffald (containere i skralderum) tømmes torsdag og fredag.
Vi beklager de gener som dette må medføre og husk at passe på hinanden.

Kategorier: Formanden informerer

Post navigation

Lukket for kommentarer.

Proudly powered by WordPress Theme: Adventure Journal by Contexture International.