Ejendomskontoret informerer

Vandmålere aflæst

Ejendomskontoret har oplyst at der tirsdag d.17.01.17  er foretaget aflæsning af vores vandmålere.

Selvom det først er nu aflæsningen er sket, er vores vandmålere indrettet således at de husker hvad
de stod på ved midnat 31 december og det er dette tal der danner basis for den kommende afregning.

Det er oplyst at en afregning kan forventes senest 4 måneder efter regnskabsafslutningen 31 januar.

Jan S.P.

Kategorier: Ejendomskontoret informerer, Formanden informerer

Juleaffald 2016

I lighed med tidligere år bliver der også i år omdelt sort sæk til alle i Vesterby.
Sækken benyttes til gavepapiret og stilles i skralderummet ved siden af containerne.

Jan S.P.

Kategorier: Ejendomskontoret informerer, Formanden informerer

Gennemgang & smøring af vinduer

Der er omdelt 14 dagsvarsel i forbindelse med at vores vinduer skal smøres og evt. justeres,
det er vigtigt når man har modtaget 3 dagsvarslet finder ud af om man har mulighed for at være hjemme
og hvis det ikke er tilfældet så aflevere en nøgle på ejendomskontoret så alle vinduer bliver efterset og
smurt så vi ikke mister producentens garanti.

Jan S.P.

Kategorier: Ejendomskontoret informerer, Formanden informerer

Udskiftning af eternit på skure i tæt/ lav (Rækkehusene)

Arbejdet med udskiftning er varslet til at starte om ca. 14 dage og der er omdelt varsel til alle beboere,
dette varsel er et 14 dags varsel og der varsles også 3 dage før arbejdet påbegyndes.
3 dags varslet vil blive opsat på det skurhus som er omfattet af varslet og det er derfor vigtigt at man
holder øje med det skurhus hvori man har sit skur.
Håndværkerne kan selvfølgelig ikke udskifte alle plader samtidig og derfor kan man ved henvendelse
på ejendomskontoret få oplyst en ca. periode for hvornår det forventes at arbejdet udføres.
Udskiftningen af pladerne vil ske udefra og der skal derfor ikke afleveres nøgler til skuret, det er dog
vigtigt at hvis der står ting op af ydervæggen, så rykkes tingene ind således de ikke falder ud når
pladerne fjernes, specielt hvis man har mange ting i sit skur.
Det er aftalt med håndværkerne at når de gamle plader er fjernet forlader de ikke området omkring
skurene før de nye plader er fuldt monteret og der derved igen er lukket,
det betyder at ingen skure vil være åbne uden tilsyn.
Arbejdet er planlagt til at starte omkring Rosenhegnet 63 – 83.

Jan S.P.

Kategorier: Ejendomskontoret informerer, Formanden informerer

Ændring af kontortid 25-10

Kontortiden er, tirsdag den 25. oktober. ændret fra kl. 9-10 til kl. 8-9

Kategorier: Ejendomskontoret informerer

Dagrenovation – Ændring

Ejendomskontoret oplyser at der fra uge 38 tømmes affaldscontainere om fredagen.
Første gang fredag d.23.09.16

Det betyder at der går 1½ uge før der tømmes næste gang og det er derfor vigtigt
at poser med dagligvareaffald lukkes ordentligt med knude.

Husk at pap ikke skal lægges i affaldscontainerne men stilles ved siden af.

Aviser & reklamer skal i aviscontaineren.

Jan S.P.

Kategorier: Ejendomskontoret informerer

Proudly powered by WordPress Theme: Adventure Journal by Contexture International.

TAB Vesterby benytter cookies. Ved at klikke OK acceptere du at der lageres cookies på din enhed. Mere information

TAB Vesterby benytter cookies til at registrere hvilke sider der besøges således vi kan give dig en bedre oplevelse ved brug af vores sider, ligeledes registreres det om det er dit første besøg eller om du har været forbi tidligere. Der sker ingen viderformidling af disse data.

Luk