Ejendomskontoret informerer

Gennemgang & smøring af vinduer

Der er omdelt 14 dagsvarsel i forbindelse med at vores vinduer skal smøres og evt. justeres,
det er vigtigt når man har modtaget 3 dagsvarslet finder ud af om man har mulighed for at være hjemme
og hvis det ikke er tilfældet så aflevere en nøgle på ejendomskontoret så alle vinduer bliver efterset og
smurt så vi ikke mister producentens garanti.

Jan S.P.

Kategorier: Ejendomskontoret informerer, Formanden informerer

Udskiftning af eternit på skure i tæt/ lav (Rækkehusene)

Arbejdet med udskiftning er varslet til at starte om ca. 14 dage og der er omdelt varsel til alle beboere,
dette varsel er et 14 dags varsel og der varsles også 3 dage før arbejdet påbegyndes.
3 dags varslet vil blive opsat på det skurhus som er omfattet af varslet og det er derfor vigtigt at man
holder øje med det skurhus hvori man har sit skur.
Håndværkerne kan selvfølgelig ikke udskifte alle plader samtidig og derfor kan man ved henvendelse
på ejendomskontoret få oplyst en ca. periode for hvornår det forventes at arbejdet udføres.
Udskiftningen af pladerne vil ske udefra og der skal derfor ikke afleveres nøgler til skuret, det er dog
vigtigt at hvis der står ting op af ydervæggen, så rykkes tingene ind således de ikke falder ud når
pladerne fjernes, specielt hvis man har mange ting i sit skur.
Det er aftalt med håndværkerne at når de gamle plader er fjernet forlader de ikke området omkring
skurene før de nye plader er fuldt monteret og der derved igen er lukket,
det betyder at ingen skure vil være åbne uden tilsyn.
Arbejdet er planlagt til at starte omkring Rosenhegnet 63 – 83.

Jan S.P.

Kategorier: Ejendomskontoret informerer, Formanden informerer

Ændring af kontortid 25-10

Kontortiden er, tirsdag den 25. oktober. ændret fra kl. 9-10 til kl. 8-9

Kategorier: Ejendomskontoret informerer

Dagrenovation – Ændring

Ejendomskontoret oplyser at der fra uge 38 tømmes affaldscontainere om fredagen.
Første gang fredag d.23.09.16

Det betyder at der går 1½ uge før der tømmes næste gang og det er derfor vigtigt
at poser med dagligvareaffald lukkes ordentligt med knude.

Husk at pap ikke skal lægges i affaldscontainerne men stilles ved siden af.

Aviser & reklamer skal i aviscontaineren.

Jan S.P.

Kategorier: Ejendomskontoret informerer

Udskiftning af eternit på Karnapper

Arbejdet med at udskiftet eternitten på karnapperne er i fuld gang og de beboere som
berøres af arbejdet modtager varsler inden arbejdet på boligerne karnap påbegyndes.

Hvis der er adgang til karnappen gennem en åbning i hækken vil denne blive benyttet,
hvis ikke der er en åbning i hækken skal adgangen ske via boligen.

Når udskiftningen er udført kan der opleves en farveforskel på den nye eternit i forhold til
den eternit som blev skiftet i forbindelse med de nye vinduer.
Producenten har været ude og se på denne forskel og har oplyst at der vil ske en udligning
af farveforskellen i løbet af 2 til 3 år.

Jan S.P.

Kategorier: Ejendomskontoret informerer, Formanden informerer

Yousee Juli 2016 (Tæt/lav)

I forbindelse med monteringen af filtre blev Yousee opmærksom på problemer med opmærkningen i tæt/ lav.

For at få opmærket alle kabler således at man har den tv-pakke der betales for skal alle forbindelser tjekkes.
Arbejdet forventes udført i uge 27 i perioden 04.07.16 til 08.07.16, derfor er der i dag mandag
omdelt 14 dags varsel og der kommer et 3 dags varsel når vi kommer tættere på.

Det som skal tjekkes er den opmærkning som er i fordelerne, dette gøres ved kortvarigt at afbryde signalet
i fordeleren og når signalet forsvinder i boligen opmærkes kablet i fordeleren.
Arbejdet forventes at tage ca. 15 min & der må forventes kortere afbrydelser i perioden mens arbejdet pågår.

Dette arbejde skal kun udføres i tæt/ lav, da der tidligere er udført ombygning af anlægget i etage blokkene.

Jan S.P.

Kategorier: Ejendomskontoret informerer, Formanden informerer

Proudly powered by WordPress Theme: Adventure Journal by Contexture International.

TAB Vesterby benytter cookies. Ved at klikke OK acceptere du at der lageres cookies på din enhed. Mere information

TAB Vesterby benytter cookies til at registrere hvilke sider der besøges således vi kan give dig en bedre oplevelse ved brug af vores sider, ligeledes registreres det om det er dit første besøg eller om du har været forbi tidligere. Der sker ingen viderformidling af disse data.

Luk