Boligerne

Bebyggelsen er opført i beton/mursten og tegltag i perioden 1991-1992, og består af mere
end 30 forskellige boligtyper fordelt på 139 boliger i tæt/lav bebyggelsen, 122 boliger i etagebebyggelsen samt 28 ungdomsboliger i hovedbygningen på Vesterby Torv.

I alle boligerne er der indlagt fjernvarme, el, kabel-tv via fællesantenneanlæg og telefon.

Boligtyper:

Spørgsmål omkring ventelister, opskrivning, accept af bolig tilbud m.m. skal ske til DAB.

Proudly powered by WordPress Theme: Adventure Journal by Contexture International.